Réthelyi Miklós meghallgatása a Parlamentben

Réthelyi Miklós, az új kormány által kialakítani szándékozott, több területet átfogó humán tárca miniszteri székének várományosa az Országgyűlés oktatással, illetve sporttal foglalkozó bizottságai előtti meghallgatásán fontosnak tekintette a számokkal való osztályozás alsó tagozaton történő visszaállítását. Ez, illetve a buktatás újbóli lehetővé tétele emblematikus intézkedésekké váltak. Réthelyi az osztályzás visszaállítása kapcsán az összehasonlíthatóság, a szülők tájékoztatása fontosságáról beszélt. A buktatás esetében azzal érvelt, hogy az intézkedés eredményeként nem csökkent az évismétlő tanulók száma.

Mindkét témával összefüggésben már korábban számtalan szakmai értékelésben megfogalmazódott, hogy a hagyományos pedagógiai értékelési formák egy modern pedagógia keretei között problematikussá válnak, így az osztályzatok adása, és az évismétlésre utasítás is valójában rosszul szolgálják a gyerekek nevelését, hosszú távon szükséges a hazai intézményes nevelés gyakorlatából való kivezetésük. Az egy másik kérdés, hogy a korábbiakban e formák megszüntetése nem kellő körültekintéssel történt, a pedagógusok felkészületlenek voltak az értékeléssel kapcsolatos változásokkal összefüggő feladataikat tekintve, a változtatás nem illeszkedett szerves módon egy átfogó megújítási folyamat keretei közé. Az így kialakult, a reformlépésekkel szembeni hangulatot a Fidesz-KDNP oktatáspolitikusai a maguk szempontjából jól használták ki, az intézkedések a pedagógus társadalom valószínűleg nagyobbik részében pozitív fogadtatásra találtak, miközben egy szakmai szempontból indokolt fejlődési folyamat rossz formában bevezetett lépéseinek visszavonásával a mögöttes szakmai tartalom is negatív megítélés alá esett.