Kormányhatározat a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatairól

A Kormány 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozata értelmében:

„1.4. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került közművelődési intézmények, közművelődési feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok állami feladatait a jövőben a
nemzeti erőforrás miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv lássa el;
1.5. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak és megyei múzeumok, valamint kulturális és közgyűjteményi feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: megyei múzeumok és könyvtárak) a megyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába kerüljenek;
1.6. egyetért azzal, hogy a megyei múzeumok tagintézményei elsődlegesen a területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerüljenek.”
Ennek értelmében 19 megyei művelődési központ került „a nemzeti erőforrás miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv” részévé, fiók-irodájává, de akkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan mi lesz ez az állami intézmény, sokáig egy múzeumi módszertani és közművelődési intézmény terve szerepelt, de végül a Nemzeti Művelődési Intézetté átnevezett Magyar Művelődési Intézet részévé vált a 19 megyei iroda.
A 19 megyei könyvtár és a 19 megyei múzeumok viszont a megyeszékhely városok fenntartásába került, a megyei múzeumok 189 fiókintézménye pedig a helyi önkormányzat fenntartásába.
A megyei levéltárakat és a megyei művelődési központokat centralizálták (szigorúan központosították, semmi közük a megyéjükhöz), a megyei könyvtárakat és a megyei múzeumokat pedig decentralizálták, „leadták”.
3 naptári éven belül (2011, 2012, 2013) három különböző fenntartóhoz kerül négy jelentős megyei intézményrendszer a szakma és a dolgozók érdemi megkérdezése nélkül.

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára és Závogyán Magdolna, a központi szerepet kapott Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára és Závogyán Magdolna, a központi szerepet kapott Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója