A POSZT tulajdoni viszonyainak átalakítása

2012-ben megváltozott a Pécsi Országos Színházi Találkozó tulajdonosi szerkezete. A POSZT Kft-ben a Színházi Társaságéval megegyező tulajdonrészt szerzett a Teátrumi Társaság, így a Kft tulajdonosi szerkezete jelenleg a következő: Pécs városa 66,8%, Magyar Színházi Társaság 16,6%, Magyar Teátrumi Társaság 16,6%. A Felügyelő Bizottság összetétele nem változott. Magyar Teátrumi Társaság először egy politikai párt (FIDESZ) honlapján lépett nyilvánosság elé. A Pécsi Országos Színházi Találkozó tulajdonosi körébe így egy olyan szervezet lépett be, amely nem szakmai, hanem politikai platformon kívánta definiálni önmagát. A 2012 évi POSZT-on a válogatói bizottságba nem került tag a Színházi Kritikusok Céhéből. A szervezet és a fesztiválbizottság 2010 évi megállapodás alapján a SzKC eddig minden évben részt vett a kiválasztásban. A kizárásról külön tájékoztatást a Színházi Kritikusok Céhe nem kapott, csupán sajtóközleményből értesült a változásról. E változásra nyílt levélben reagált a kritikusi szervezet, melyben felhívja a figyelmet a párbeszéd hiányára, a szakma kisebb jelenlétére a fesztiválon. Korábban a versenyelőadásokat minden esetben szakmai beszélgetés követett, ám 2012-től a színházak maguk döntenek a beszélgetések megvalósulásáról, résztvevőiről. Ez újabb kontrollt jelent a színházi diskurzus fölött. A 2012 évi POSZT versenyprogramjából kimaradtak a független színházi produkciók, azok külön helyszíneken jelentkeztek a FElSz programjainak keretein belül. A kurátorok sem táncos, zenei, ifjúsági, dokumentarista, sem beavató, improvizációs, kis nézőterű előadások közül nem válogathattak.  Zappe László a válogató következőt nyilatkozata szerint a kuratórium engedett a minőségből a sokszínűség javára. E sokszínűségben azonban nem kapott helyet a független szféra. Márta István 2012 december 31-én lemondott művészeti tanácsadói posztjáról be. A fesztivál tulajdonosai úgy határoztak, ezentúl szakmai kérdésekben a két szervezet lesz a döntéshozó. Ez a változás feltételezi a tulajdonosok autonómiáját, a szakmaiság csökkenését.