A leváltott Sajó Andrea helyett Szemerei Pétert bízza meg Balog Zoltán miniszter az Országos Széchényi Könyvtár vezetésével

Elhibázott intézkedések sorozata sújtja az Országos Széchényi Könyvtárat. 2013. szeptember 27-én az emberi erőforrások minisztere egyeztetés nélkül, nem szakmai indokokra hivatkozva felmentette a nemzet könyvtárának főigazgatóját, aki szabályos pályázaton elnyert, öt évre szóló kinevezésének negyedik évét töltötte. A méltánytalan eljárás azzal folytatódott, hogy a minisztérium nem írta ki a magasabb vezetői pályázatot, és a szakmai… Continue reading A leváltott Sajó Andrea helyett Szemerei Pétert bízza meg Balog Zoltán miniszter az Országos Széchényi Könyvtár vezetésével

Nyílt levélben válaszol a KKDSZ elnöke L. Simon László vádjaira

Katasztrofálisnak nevezte az ATV-ben L. Simon László a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) elnökének, Földiák Andrásnak hozzá nem értését, amelyet a napirenden lévő múzeumi törvénymódosítás kapcsán tanúsított előző nap az ATV egyik műsorában. A szakszervezeti elnök L. Simon László minősítésére nyílt levélben válaszol, melyben ízekre szedi a fideszes képviselő által benyújtott – a Népszabadság… Continue reading Nyílt levélben válaszol a KKDSZ elnöke L. Simon László vádjaira

A Felsőoktatási Kerekasztal stratégiai anyagot fogad el

A Felsőoktatási Kerekasztal elfogadta “A felsőoktatás átalakításának stratégiai irányai és soron következő lépései” című, az államtitkárság által kidolgozott anyagot a felsőoktatási törvény módosításának alapjaként. Csak Parragh László, az MKIK elnöke voksolt ellene. Az anyag legfontosabb eleme, hogy 4 kategóriába sorolná a felsőoktatási intézményeket – nemzeti tudományegyetem, egyetem, főiskola, közösségi főiskola -, és ehhez kötné, hogy… Continue reading A Felsőoktatási Kerekasztal stratégiai anyagot fogad el

Megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar Előkészítő Bizottsága

A kormány pedagógus szakmai testületet, Pedagógus Kart hoz létre. A Pedagógus Kar önkormányzattal rendelkező köztestület lesz, tagja lesz minden kinevezett pedagógus. A Kar véleményezi az oktatással összefüggő döntéseket, etikai kódexének tartalma szerint tagjaival szemben etikai eljárásokat folytathat, aminek negatív eredmény esetén a pályáról történő elbocsátás is lehet a következménye. A köznevelési törvény részletesen előírja a Kar… Continue reading Megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar Előkészítő Bizottsága

Erdő Péter bírálja a magyar kormányt a hittan oktatásának bevezetéséért

Erdő Péter bíboros, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke bírálta a kormányt azért, mert másfél éve húzódik a hittanoktatással kapcsolatos döntések meghozatala. Elsősorban a finanszírozás terén tapasztalható bizonytalanságokat, rendezetlenséget tette szóvá a bíboros. Szavaiból kiderült, a Magyar Püspöki Konferencia nem kérte a hittanoktatást a megvalósult formájában.

Hatályba lép a köznevlési rendszer számos intézkedése

Az új tanévben számos változás történik a köznevelés rendszerében. Októbertől a pedagógusok megemelt fizetéseket vihetnek haza, s ez része az új pedagógus életpályamodell bevezetésének. Átalakul alapjaiban a tankönyvellátás. A pedagógusok munkaideje is változik. Az általános iskolák első és ötödik osztályában, a középfokú iskolák kilencedik évfolyamán új tantervek szerint tanulnak a diákok, e tanterveket új Nemzeti… Continue reading Hatályba lép a köznevlési rendszer számos intézkedése

A MASZRE-pályázatok korábbi rendszerének megszüntetése

Az SZTNH 2012-ben a MASZRE-t Alapszabályának, Felosztási Szabályzatának és Pályázati Szabályzatának az Szjt. szabályaival összhangban történő módosítására kötelezte. A MASZRE (akárcsak az Artisjus vagy a MISZJE) a vonatkozó törvény értelmében a jogdíjkeretből felosztás után maradó összeget nem oszthatja tovább a korábban megszokott pályázati formában, hanem köteles azt az NKA-nak utalni. Ezzel hivatalosan megszűnnek a MASZRE-források.… Continue reading A MASZRE-pályázatok korábbi rendszerének megszüntetése

A Felnőttképzési törvény megjelenése – adatszolgátatási és felnőttképzési információs rendszer bevezetése

A statisztikai adatszolgáltatás minden képző számára kötelező. Ugyanakkor ellentmondásosak a jogszabályok, a felnőttképzési és iskolarendszern kívüli képzés megnevezésében. Nem egyértelmű, hogy az OSAP felnőttképzőkre vagy valamennyi képzést szervező intézményre vonatkozik. Gondot jelent, hogy az adatszolgáltatás az eddigi csoportos helyett egyéni adatbevitelre változott, ami nagymértékben megnöveli az adminisztrációs terheket és a nyomtatási költségeket. Az engedélyezett képzések… Continue reading A Felnőttképzési törvény megjelenése – adatszolgátatási és felnőttképzési információs rendszer bevezetése

A Felnőttképzési törvény megjelenése – vagyoni biztosíték

A képzésben résztvevőket védi, a képzőket viszont sújtja a meghiúsult képzés kártérítési fedezete. A gondot a mértéke jelenti, mert a jogszabály szerint az üzleti év árbevételének 2%-a, a de legalább egymillió forint. Bár értelemszerűen a felnőttképzési árbevételre gondolhatott a jogalkotó, a jogszabály ellentmondásos e tekintetben. Egyfajta vagyoni cenzusként működik, célja a kevésbé tőkeerős szervezetek kirekesztése… Continue reading A Felnőttképzési törvény megjelenése – vagyoni biztosíték