Kiderült, milyen szerződést kell aláírnia a hallgatóknak

A szerződés a hallgató és a magyar állam nevében eljáró Oktatási Hivatal között jön létre. Az ebben foglaltak szerint mindkét fél vállal kötelezettségeket. Az állam azt, hogy a hallgató képzésének költségét részben vagy egészben átvállalja (állami ösztöndíj, állami részösztöndíj), a hallgató pedig azt, hogy oklevelét a megszabott időn belül megszerzi, és a végzés után 20… Continue reading Kiderült, milyen szerződést kell aláírnia a hallgatóknak

Folytadódik a szakszervezeti konföderációk megosztása

A hat magyarországi szakszervezeti konföderáció közül az átfogó érdekegyeztető tárgyalásra csak kettőt hív meg a miniszterelnök: Gaskó Istvánt, a LIGA, és Palkovics Imrét, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökét. Ez a humán szakterületeket is érinti, mert ezek döntően a kihagyott szakszervezeti konföderációk tagjai, például a bölcsődei dolgozók, a művészeti szakszervezetek, a KKDSZ a SZEF tagszervezetei.

Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Baán Lászlótól visszavonják a kormánybiztosi megbízást majd miniszteri biztosnak nevezik ki

A kormányátalakítások során több kormánybiztostól is megvonták tisztségüket, így Baán Lászlót is felmentették 2012. július 27-én kormánybiztosi tisztéből augusztus 31-i hatállyal. Az EMMI nyilatkozatban közölte, hogy továbbra is számítanak Baán munkájára, miniszteri biztosi kinevezése azonban csak később (októberben) történt meg – az általában hat hónapra szóló kinevezést azóta folyamatosan hosszabbítják.

Megjelenik az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Az OKJ 2006-ban  – hosszas előkészítés után, nagy költségráfordítással – alapjaiban megváltozott.  A szakképzés átalakításának 2011 májusi koncepciója egy újabb lényegi változtatást jelentett be, teljes összhangban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elképzeléseivel. Az alapjaiban megváltozott OKJ-t egy év alatt, rohamtempóban hozták létre, és további egy év múlva,  2013. szeptember 1-től már eszerint kellett folyjon az… Continue reading Megjelenik az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

A szakközépiskolások esélytelenek a gazdasági képzési területen

Az államilag finanszírozott helyek számának csökkentése a szakközépiskolákban tanulók számára nagymértékben megnehezíti a továbbtanulást. Elsősorban a gazdasági területen (közgazdasági, vendéglátó-ipari, kereskedelmi szakközépiskolákban) tanulók nem tudják elérni az államilag finanszírozott képzés rendkívül magas ponthatárát, családi hátterük pedig általában nem teszi lehetővé a költségtérítéses helyeken való továbbtanulást, a diákhitel felvételét sem. Ez a megfelelő érettségi eredmények elérésére… Continue reading A szakközépiskolások esélytelenek a gazdasági képzési területen

Az OKJ kiadása

Az új Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) a felnőttképzésben megszerzett szakképesítés esetén is előírásra került a képzés minimális óraszáma. A korábbi rendeletekben a felnőttképzés rugalmassága érdekében csak az iskolai képzésben volt előírt képzési óraszám (pontosabban évfolyamszám), ami az iskolai rendszerben is megszerezhető szakképesítések esetén ahhoz vezetett, hogy felnőttképzésben kevésbé megalapozott tudással is lehetett megszerezni ugyanazt a… Continue reading Az OKJ kiadása

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a hallgatói szerződést tartalmazó rendeletet, a kormány ezért törvényben szabályozza

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Szabó Mátéhoz, az alapvető jogok biztosához fordult, mert a hallgatói szerződésről szóló kormányrendelet szükségtelenül és aránytalanul korlátozza az egyetemi, főiskolai hallgatók alapvető jogait és sérti az egyenlő bánásmód követelményét is, valamint azért, mert a kormány rendeleti szinten szabályozta a hallgató szerződést, nem törvényben. Szabó Máté az Alkotmánybíróság elé vitte… Continue reading Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a hallgatói szerződést tartalmazó rendeletet, a kormány ezért törvényben szabályozza

Az MRK új elnöke Mezey Barna

A Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöki tisztségét Prof. Dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora tölti be 2012. július 1-jei hatállyal, kétévi időtartamra. Az MRK Plénuma Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán tartott ülésén nagy többséggel választotta meg Mezey Barnát, az ELTE rektorát az MRK új elnökévé.