A vitatott tulajdoni státuszú műtárgyak közgyűjteményekből történő visszaszerzésének megkönnyítése

A Kormány 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló új szabályozás értelmében két döntő változás lép életbe, amely megkönnyíti a magát tulajdonosnak tekintő igénylő számára a műtárgy közgyűjteményből kiemelését és magántulajdonként visszaszerzését: egyrészt a bírósági eljárás helyett az állami tulajdon gyakorlója bírálja el az igényt másrészt a… Continue reading A vitatott tulajdoni státuszú műtárgyak közgyűjteményekből történő visszaszerzésének megkönnyítése

A Felnőttképzési törvény megjelenése és végrehajtási rendeletek hiánya

A törveny ex lex helyzetbe helyezte mindazon képző intézményeket,amelyek korábban csak program akkreditációval rendelkeztek. Ezek a képző intézmények 2013. szeptember 1-től a tv. értelmében nem tudtak áfa-mentesen kínálni képzéseket (sőt, hónapokon keresztül még annak a veszélye is fenn állt nyelvi képzések esetében, hogy egyáltalán nem is oktathatnak, engedély hiányában). Az engedélyezésre vonatkozó kormányrendelet csak november… Continue reading A Felnőttképzési törvény megjelenése és végrehajtási rendeletek hiánya

A felnőttképzési törvény elfogadása

A keresztbehivatkozások miatt több jogszabály egyidejű olvasásával érthető csak meg a törvény, fogalomzavart teremt a felnőttképzés világában. Kétféle felnőttképzési tevékenység jelenik meg, köznyeven a “támogatott/szabályozott” és a “nem támogatott” képzések világa. “Támogatott/szabályozott” képzések a költségvetési/uniós forrásból támogatott vagy államilag elismert OKJ-s képzések, vagy meghatározott szintet adó nyelvi képzések (ezek tartoznak a törvény hatálya alá), a… Continue reading A felnőttképzési törvény elfogadása

Az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény negyedik módosítását

Az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását. Az egyetemi autonómia a szövegben a következőképp jelenik meg: “A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli.” A hallgatói szerződésnek az alábbi résszel… Continue reading Az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény negyedik módosítását

Az alapvető jogok biztosa beadványa az Alkotmánybírósághoz az MMA tv egyes paragrafusai megsemmisítése érdekében

Az MMA tv. 7. § (2) és (4) bekezdése sérti az Alaptörvény X. cikk (1) és (3) bekezdését, mert az MMA tv. megalakulására és az új tagok felvételére vonatkozó rendelkezések ellentétesek a művészeti szabadságból levezethető állami semlegességgel; az MMA tv. 11. § (2) bekezdése, valamint 8. § (1) bekezdésének „illetve az Alapszabályban” szövegrésze sérti az… Continue reading Az alapvető jogok biztosa beadványa az Alkotmánybírósághoz az MMA tv egyes paragrafusai megsemmisítése érdekében

Kormányzati bejelentés: legalább 55 ezer ingyenes hely

Giró-Szász András kormányszóvivő sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány döntésének értelmében az állami finanszírozással felvett hallgató létszám 2013-ban nem lehet kevesebb 55 ezer főnél. Ezt a keretszámok eltörlésével éri el a kormány, a bejutáshoz szükséges minimális ponthatárokat az EMMI állapítja meg az elkövetkező napokban. A “keretszámok eltörlésének” ötletét pár nappal korábban Orbán Viktor vetette fel,… Continue reading Kormányzati bejelentés: legalább 55 ezer ingyenes hely

Megjelenik a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

A 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása 2012.09.21-től 2012.09.21-ig hatályos, egy másik változata 2012.09.22 és 2012.11.05. között, a harmadik 2012.11.06 és 2013.01.01. között. Ennek például a 3. § (1) szerint “a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) a kulturális feladatokat ellátó központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.” A… Continue reading Megjelenik a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

Hallgatói szerződés: újra az Alkotmánybírósághoz fordult az ombudsman

Az Alkotmánybírósághoz fordul Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa, hogy a testület határozzon, összeegyeztethető-e a hallgatói szerződés a foglalkozás szabad megválasztása és a felsőoktatásban való részvétel jogával. Az ombudsman álláspontja szerint továbbra is aránytalan jogkorlátozással járnak a szerződés kötelező feltételei, így különösen a hosszú idejű és általános hazai munkavégzés előírása. Korábbi közleményében az Oktatói Hálózat… Continue reading Hallgatói szerződés: újra az Alkotmánybírósághoz fordult az ombudsman

Jogbizonytalanság a szakképzési törvény kapcsán, Alkotmánybírósághoz fordul az ombudsman

A szakképzési törvény elfogadása után Szabó Máté ombudsman az Alkotmánybírósághoz fordult, mert az újonnan elfogadott törvény nem biztosít kiszámítható jogszabályi környezetet. Így a pedagógusoknak, a szülőknek és a gyermekeknek nincs lehetőségük arra, hogy a szakképzésről szóló törvény tartalmát kellő mélységében megismerhessék és felkészülhessenek a jogszabály alkalmazására. A 2012-13-as tanévben az erre vállalkozó iskolák taníthattak a… Continue reading Jogbizonytalanság a szakképzési törvény kapcsán, Alkotmánybírósághoz fordul az ombudsman

Megjelenik az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Az OKJ 2006-ban  – hosszas előkészítés után, nagy költségráfordítással – alapjaiban megváltozott.  A szakképzés átalakításának 2011 májusi koncepciója egy újabb lényegi változtatást jelentett be, teljes összhangban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elképzeléseivel. Az alapjaiban megváltozott OKJ-t egy év alatt, rohamtempóban hozták létre, és további egy év múlva,  2013. szeptember 1-től már eszerint kellett folyjon az… Continue reading Megjelenik az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ)