A vitatott tulajdoni státuszú műtárgyak közgyűjteményekből történő visszaszerzésének megkönnyítése

A Kormány 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló új szabályozás értelmében két döntő változás lép életbe, amely megkönnyíti a magát tulajdonosnak tekintő igénylő számára a műtárgy közgyűjteményből kiemelését és magántulajdonként visszaszerzését: egyrészt a bírósági eljárás helyett az állami tulajdon gyakorlója bírálja el az igényt másrészt a bizonyítási teher megfordul, nem az igénylőnek kell bizonyítani az igény jogalapját, hanem a közgyűjteménynek kell 30 napon belül igazolni hiteles dokumentumokkal a jogszerű tulajdonszerzést és annak fennállását. Új jogintézményként a kormányhatározat bevezeti a valószínűsített örökös jogintézményét, amelynek segítségével közjegyzői eljárás keretében lehet pótolni a hiányzó végrendeletet vagy örökösi bizonyítványt, amely az igénylő jogát megalapozza. Mindez a Vagyontörvény egyidejű módosításával sarkalatos törvényi változtatást jelent, visszaállítása is 2/3-os többséget igényel.