A 2014-22 időszak fejlesztési koncepciója – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

A fejlesztési elképzeléseket néhány napos határidővel vitára bocsátották; a határidő lejárta előtt egy nappal ezt egy hónappal meghosszabbították. A dokumentum azonban még a véleményezési határidő előtt elfogadásra került. A következő fejlesztési időszak humán területekre vonatkozó programja, az EFOP lényegesen kisebb összegekkel gazdálkodik, mint az eddigi TÁMOP+TIOP. Az infrasturktúra-fejlesztésben kiemelt szerep jut a gyakorlóhelyek fejlesztésének, a módszertani fejlesztésekben pedig a korai iskolaelhagyás csökkentésének. Utóbbi területen nem tervezi se a korábbi időszak fejlesztéseinek (Szakiskolai Fejlesztési Program) továbbvitelét, se az iskolarendszerben szükséges változtatások szükségességét.

Jelen időszakban az EU-s források szakképesítésben való felhasználása a szakképzés koncepciójához igazodik. Az általános iskolások továbbtanulásának támogatására meghirdetett legnagyobb forrású program az Út a szakmához, amely kifejezetten szakiskolai továbbtanulásra készít fel. E program indulása egyébként késik, és a forrás kb. 50 %-a nem jut el a résztvevőkhöz és mentoraikhoz