Minden pedagógust egy kategóriába sorolnak, többen bojkottálják a portfóliót

Megjelenik a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. Ez az a rendelet, amelyben a kormány szabályozza a pedagógusok minősítési rendszerét. Öt kategória jön létre: gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mester pedagógus, kutató pedagógus. A gyakornok és a pedagógus I.… Continue reading Minden pedagógust egy kategóriába sorolnak, többen bojkottálják a portfóliót

Változik a nevelő/oktató munkát segítő munkatársak finanszírozott létszáma

A jogszabály meghatározza a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. Sok olyan funkciót, amelyet korábban a törvény szerint finanszírozni kellett vagy lehetett, most nem lehet finanszírozni. Minden iskolatípusban nehézségeket okoz, de a szakiskolákat fokozottan érinti a segítő szakemberek (gyógypedagógusok, ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógusok) elkerülése az iskolákból. Emellett a szakképző iskolákban a gyakorlatot… Continue reading Változik a nevelő/oktató munkát segítő munkatársak finanszírozott létszáma

Hoffmann Rózsa az intézményvezetők feladatairól

Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár intézményvezetői kinevezéseket adott át, ennek kapcsán foglalkozott az iskolaigazgatók feladataival. Kifejtette, hogy ismét az intézmény pedagógiai vezetőivé válhatnak az igazgatók, a hangsúly a minőségre kerül. Ezzel szemben a valóság az, hogy a 2011-ben elfogadott köznevelési törvény jelentősen megnyirbálta az iskolák vezetőinek jogköreit.

Hoffmann Rózsa 428 intézményvezető kinevezéséről döntött

Az új tanév kezdetére félezer oktatási intézményvezetői helyen volt szükség új pályázat kiírására, új igazgatók kinevezésére. Ez végül is augusztusban 95 helyen sikertelen volt, ezekben az iskolákban a tanév kezdetekor meg kellett oldani az intézményvezetési feladatot valamilyen átmeneti módon, aminek következtében át kellett alakítani a tantárgyfelosztást is. Hoffmann Rózsa azt nyilatkozta, hogy csak olyan helyen… Continue reading Hoffmann Rózsa 428 intézményvezető kinevezéséről döntött