Minden pedagógust egy kategóriába sorolnak, többen bojkottálják a portfóliót

Megjelenik a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.

Ez az a rendelet, amelyben a kormány szabályozza a pedagógusok minősítési rendszerét. Öt kategória jön létre: gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mester pedagógus, kutató pedagógus. A gyakornok és a pedagógus I. kategóriákból a következőbe való átlépés kötelező, ha valaki nem teljesíti egy megismételt minősítés esetén sem a követelményeket, akkor el kell hagynia a pályát. A magasabb kategóriába jutás magasabb fizetési osztályba kerülést jelent, de a pedagógusként eltöltött évek számának növekedésével egy kategórián belül is egyre magasabb fizetési osztályba kerül a pedagógus. A felsőbb kategóriákba való bejutás minősítési eljárás keretében történik. A három tagú minősítő bizottság egy-egy pedagógus esetében egy internetes felületre feltöltött, a pedagógus munkáját dokumentáló portfólió, a pedagógus néhány tanórájának megtekintése, illetve más értékelések dokumentumainak figyelembe vétele alapján dönt a pedagógus minősítéséről, a “kategóriaugrásról”.

A folyamat kezdeteként 2014 első félévében a legalább 14 éves szakmai gyakorlattal, valamint szakvizsgával rendelkező pedagógusok számára a kormány lehetővé teszi, hogy egyszerűsített eljárás alapján kerülhessenek a pedagógus II. kategóriába. Az egyszerűsített eljárásban csak egy portfólió elkészítése szükséges. Mintegy 25 000 pedagógusról van szó. A rendelet minden gyakorló pedagógust egyöntetűen a pedagógus I. kategóriába sorolt be.

A portfólió feltöltéssel szemben számos szakember és szervezet emelte fel a szavát a rendelet megjelenését követően is, de a tiltakozás még hevesebb lett, amikor ténylegesen lehetővé vált a 25 000 fő számára a portfólió feltöltése. A kritika lényege: hosszú, sikeres pályafutást maguk mögött tudó, sok esetben több diplomával rendelkező, tankönyveket író, pedagógiai kísérleteket irányító, fejlesztési folyamatokban fontos szerepet játszó kiváló szakemberek lettek besorolva a gyakornokit követő kategóriába. E pedagógusok között vannak olyan nyugdíj előtt állók, akik már nem készítenek portfóliót, mert esetleges magasabb kategóriába sorolásuk előtt kerül majd sor nyugdíjazásukra. Kétszáznál több neves, ismert, és a 25 000 fő között található pedagógus bojkottal tiltakozott. Vállalták, hogy fizetésük nem növekszik majd, és még a pályáról való eltávolítás veszélyével is szembe kell nézniük.

A tárca kommunikációjában rendszeresen a bojkottot vállalók alacsony számára hivatkozott szemben a portfóliójuk feltöltését elkezdők számával, azonban az egzisztenciális következmények súlyossága miatt inkább a bojkottálók számát kifejezetten nagynak kell tekintenünk.