A Felnőttképzési törvény megjelenése és végrehajtási rendeletek hiánya

A törveny ex lex helyzetbe helyezte mindazon képző intézményeket,amelyek korábban csak program akkreditációval rendelkeztek. Ezek a képző intézmények 2013. szeptember 1-től a tv. értelmében nem tudtak áfa-mentesen kínálni képzéseket (sőt, hónapokon keresztül még annak a veszélye is fenn állt nyelvi képzések esetében, hogy egyáltalán nem is oktathatnak, engedély hiányában). Az engedélyezésre vonatkozó kormányrendelet csak november 12-én jelent meg, és az engedélyezési eljárás díjrendelete csak december 4-én. A nyelvi programkövetelmények azonban a mai napig nem jelentek meg. A Felnőttképzési törvény megszűntette a felnőttképzési szakértők listáját (2014. 02.28.) de új szakértői rendelet nem született, nincsen hivatalos szakértői lista, nincs, aki az új jogszabályoknak megfelelően előzetesen minősítse a képzési programokat, ennek következtében pedig nem lehet kérvényt benyújtani.