A tankönyvterjesztés és -kiadás államosítása

A szakmai tankönyvek terjesztése is a Könyvtárellátóhoz került. A sokféle tankönyv közül volt, ami még az év végén se jutott el a tanulókhoz. A tankönyvkiadás államosítása a szakmai tankönyvekre is vonatkozik, amelyek nagy részét specializálódott kis kiadók adták ki eddig.

Közmunkásképzés

EU-s forrásból beindult a téli közmunkásképzés. A képzés decembertől márciusig tart, és 43 milliárd forintba kerül. Beindítását szeptember végén jelentette be Czomba Sándor foglalkoztatási államtitkár. Többféle képzést is indítottak, de a többség az alapkészségek fejlesztését szolgáló képzésben vehet részt. Ennek lebonyolítására a támogatást elnyerő Türr István Képzőközpont a KLIK-kel kötött szerződést. (A rövid határidő miatt… Continue reading Közmunkásképzés

A 2014-22 időszak fejlesztési koncepciója – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

A fejlesztési elképzeléseket néhány napos határidővel vitára bocsátották; a határidő lejárta előtt egy nappal ezt egy hónappal meghosszabbították. A dokumentum azonban még a véleményezési határidő előtt elfogadásra került. A következő fejlesztési időszak humán területekre vonatkozó programja, az EFOP lényegesen kisebb összegekkel gazdálkodik, mint az eddigi TÁMOP+TIOP. Az infrasturktúra-fejlesztésben kiemelt szerep jut a gyakorlóhelyek fejlesztésének, a… Continue reading A 2014-22 időszak fejlesztési koncepciója – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Változik a nevelő/oktató munkát segítő munkatársak finanszírozott létszáma

A jogszabály meghatározza a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. Sok olyan funkciót, amelyet korábban a törvény szerint finanszírozni kellett vagy lehetett, most nem lehet finanszírozni. Minden iskolatípusban nehézségeket okoz, de a szakiskolákat fokozottan érinti a segítő szakemberek (gyógypedagógusok, ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógusok) elkerülése az iskolákból. Emellett a szakképző iskolákban a gyakorlatot… Continue reading Változik a nevelő/oktató munkát segítő munkatársak finanszírozott létszáma

Iskolák államosítása

2013. január elsején állami fenntartásúvá váltak és általában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) kerültek az addig önkormányzati fenntartású szakképző iskolák. Köztük azok is, amelyeket az megyei önkormányzatoktól 2012-ben a megyei kormányhivatalok vettek át. A KLIK-hez került iskolák közül 46 pár hónap után, 2013. augusztus 1-én átkerült a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Az iskolákra további átalakítás vár, hiszen… Continue reading Iskolák államosítása

Tanárok, szakoktatók nyugdíjazása

A 62 éven felüli tanárok nyugdíjba küldése, illetve nyugdíj melletti alkalmazási lehetőségének megszüntetése különösen nagy gondot jelentett a szakképzésben, hiszen itt a szakoktatók és szakmai tanárok igen nagy százaléka nyugdíjas. Ezt hiába jelezték már az első elképzelések megjelenésekor a szakmai és civil szervezetek. A tanárok  egy évig bizonytalanságban voltak lehetőségeiket illetően, értelmetlen és megalázó kérvényezési… Continue reading Tanárok, szakoktatók nyugdíjazása

Kerettantervek kiadása

2012 nyarán jelent meg a szakiskolai kerettanterv első változata. A köznevelési törvényben a szakiskola közismereti óraszámára vonatkozó előírásból a minimumhoz igazodott: az óraszám 33 %-ában van közismeret- pontosabban nem szakmai ismeret. Ez az óraszám magába foglalja a mindennapos testnevelést is, így a szakmai tárgyak mellett a szakiskolákban heti 5 órában van testnevelés, 1 órában osztályfőnöki… Continue reading Kerettantervek kiadása

A Nemzeti Pályaorientációs Tanács megszüntetése

A pályaorientációban érintett területek képviselőiből álló Nemzeti Pályorientációs Tanácsot (NPT) – amely több állásfoglalásában bírálta az oktatást szabályozó törvényeket, és javaslatokat tett a pályaorientáció modern szemléletének megvalósítására – megszüntették, tevékenységét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács keretében megalakult Pályaorientációs Bizottság vette át. Magyarország elvesztette azt a lehetőséget, hogy az EU-s pályaorientációs szakpolitikát koordináló ELPG koordinátorát… Continue reading A Nemzeti Pályaorientációs Tanács megszüntetése

Jogbizonytalanság a szakképzési törvény kapcsán, Alkotmánybírósághoz fordul az ombudsman

A szakképzési törvény elfogadása után Szabó Máté ombudsman az Alkotmánybírósághoz fordult, mert az újonnan elfogadott törvény nem biztosít kiszámítható jogszabályi környezetet. Így a pedagógusoknak, a szülőknek és a gyermekeknek nincs lehetőségük arra, hogy a szakképzésről szóló törvény tartalmát kellő mélységében megismerhessék és felkészülhessenek a jogszabály alkalmazására. A 2012-13-as tanévben az erre vállalkozó iskolák taníthattak a… Continue reading Jogbizonytalanság a szakképzési törvény kapcsán, Alkotmánybírósághoz fordul az ombudsman

Megjelenik az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Az OKJ 2006-ban  – hosszas előkészítés után, nagy költségráfordítással – alapjaiban megváltozott.  A szakképzés átalakításának 2011 májusi koncepciója egy újabb lényegi változtatást jelentett be, teljes összhangban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elképzeléseivel. Az alapjaiban megváltozott OKJ-t egy év alatt, rohamtempóban hozták létre, és további egy év múlva,  2013. szeptember 1-től már eszerint kellett folyjon az… Continue reading Megjelenik az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ)