A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma minden közgyűjteményi és közművelődési intézménytől bekéri a 20 %-os létszámelőirányzat-csökkentés ütemtervét

Réthelyi Miklós miniszter november 8-án kelt levele a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre, a Kjt.30. § (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozva, mint a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője minden „háttérintézménynél” „azonnali hatállyal létszámcsökkentést” rendel el. Utasítja az igazgatókat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az ennek érdekében szükséges személyügyi intézkedések végrehajtását és ezzel összefüggésben a… Continue reading A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma minden közgyűjteményi és közművelődési intézménytől bekéri a 20 %-os létszámelőirányzat-csökkentés ütemtervét