Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Kormányrendelet a Városligetet érintő fejlesztések szabályozásáról

A kormány kiemeltté nyilvánította az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes projekt keretében megvalósuló beruházás közigazgatási hatósági ügyeit, és kijelölte az eljáró hatóságokat. A Városliget vagyonkezelői jogát – térítés nélkül – egy állami ingatlanfejlesztő Zrt., a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. veszi át 99 évre, amely – a tervek szerint – lebonyolítja a Városliget rehabilitációját, majd a fenntartásról a… Continue reading Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Kormányrendelet a Városligetet érintő fejlesztések szabályozásáról

Földes György, a Politikatörténeti Intézet vezetője bejelenti, hogy kártalanítás reményében Strasbourgban folytatják a pert

Az Alkotmánybíróság döntése megerősíti a 2012. évi LXI. törvény rendelkezését, mely a magyar politikatörténeti iratanyag jelentős hányadát állami tulajdonba vette. Ennek értelmében elveheti a kormány a Politikatörténeti Intézettől levéltári anyagának jó részét. „Szomorúak vagyunk, hogy gyűjteményünk jelentős részétől, stílusosan a kétharmadától meg kell válnunk – mondja Földes György – Nemcsak hatalmas eszmei értéktől fosztják ugyanis… Continue reading Földes György, a Politikatörténeti Intézet vezetője bejelenti, hogy kártalanítás reményében Strasbourgban folytatják a pert

A múzeumi törvény módosításai

A Parlament 2013. október 7-én elfogadta az L. Simon László és Gyimesi Endre (Fidesz) képviselők által egyéni képviselői indítványként előterjesztett törvénymódosítást az 1997. évi CXL. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) néhány lényeges elemének megváltoztatásáról. A törvénymódosítás előtörténetéhez szorosan hozzátartozik a 2013 júniusi Fertődre, a felújítás alatt álló Esterházy kastélyba… Continue reading A múzeumi törvény módosításai

Erdő Péter bírálja a magyar kormányt a hittan oktatásának bevezetéséért

Erdő Péter bíboros, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke bírálta a kormányt azért, mert másfél éve húzódik a hittanoktatással kapcsolatos döntések meghozatala. Elsősorban a finanszírozás terén tapasztalható bizonytalanságokat, rendezetlenséget tette szóvá a bíboros. Szavaiból kiderült, a Magyar Püspöki Konferencia nem kérte a hittanoktatást a megvalósult formájában.

Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Kormányhatározat a Városliget Múzeumi Negyeddel kapcsolatos rehabilitációjáról; a Liget Budapest Projekt

A Múzeumi Negyed projekt második ütemeként a kormány a Városliget egészének megújítását, családi kulturális-szabadidős élményparkká történő átfogó fejlesztését, önálló turisztikai és szabadidős arculatának, márkájának kialakítását és az ehhez szükséges fejlesztések végrehajtását rendelte el. A “Liget Budapest Projekt” részeként elrendelte a Fővárosi Nagycirkusz új épületének felépítését, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részleges rekonstrukcióját és bővítését,… Continue reading Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Kormányhatározat a Városliget Múzeumi Negyeddel kapcsolatos rehabilitációjáról; a Liget Budapest Projekt

Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Kormányhatározat a Múzeumi Negyedbe költöző intézményekről, a Szabolcs utcai kórház területén kialakítandó restaurátori és raktározási központ kialakításáról, valamint a Román Csarnok felújításáról

A kormány határozata értelmében az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesnek 2014–2020 között a budapesti Ötvenhatosok terén, a Városligetben kell megvalósulnia; és a következő intézmények odaköltözéséről döntött: a Néprajzi Múzeum, a Kúria eredeti bírósági funkciójának mielőbbi helyreállítása érdekében; a Magyar Fotográfiai Múzeum; az Új Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeinek újraegyesítése érdekében;… Continue reading Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Kormányhatározat a Múzeumi Negyedbe költöző intézményekről, a Szabolcs utcai kórház területén kialakítandó restaurátori és raktározási központ kialakításáról, valamint a Román Csarnok felújításáról

Megjelennek a kerettantervek

Az emberi erőforrások minisztere rendeletben jelentette meg az új kerettanterveket. A köznevelési törvény, valamint az erről szóló kormányrendelet előírja, hogy iskolatípusonként, képzési típusonként egy központi kerettanterv szabályozza az oktatás tartalmát. A minisztérium ezúttal is nagyon rövid időt biztosított a társadalmi egyeztetésre, és ez az egyesítés ezúttal is csak vita nélküli véleményezés lehetett. A kerettantervek a… Continue reading Megjelennek a kerettantervek

A Műcsarnok átadása az MMA-nak

Fekete György, az MMA elnöke a szervezet közgyűlése után úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány rajtuk keresztül “visszaadja” a művészetnek Műcsarnokot. Szerinte a Műcsarnokban ún. Nemzeti Szalon-típusú rendszernek kell működnie, mellyel kapcsolatban visszautasította a korszerűtlenség vádját. Másnap Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter benyújtotta a parlamentben azt a törvényjavaslatot, mely alapján a magyar állam ingyenesen az… Continue reading A Műcsarnok átadása az MMA-nak

A kormány elfogadja a 10 480-as keretszámot

A kormány december 5-i ülésén támogatta az EMMI néhány nappal korábban kiszivárgott előterjesztését, melynek legnagyobb felháborodást kiváltó passzusa 10 480 főben maximálta az alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre teljes állami ösztöndíjjal felvehető hallgatók számát. További 46 630 hallgatónak tette lehetővé a részösztöndíjas képzési formát, bár ez az előző évben nem volt túlságosan népszerű, mindössze… Continue reading A kormány elfogadja a 10 480-as keretszámot

A Képzőművészeti Lektorátus beolvasztása a MANK-ba

Az 1963-ban létrehozott Képző- és Iparművészeti Lektorátus a rendszerváltás után cenzúrázó intézményből – Keszthelyi Katalin vezetése alatt – szakmai szolgáltató intézménnyé vált. Többek között szakértői zsűriket hívott össze köztéri alkotások bírálatára, szervezői (művészeti középdíjak bizottságát, alkotói ösztöndíjak kuratóriumát hívta össze) és dokumentációs feladatokat látott el, utolsó igazgatója köztéri (public art) projekteket szervezett. 2007. január elsejével… Continue reading A Képzőművészeti Lektorátus beolvasztása a MANK-ba