Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Kormányhatározat a Múzeumi Negyedbe költöző intézményekről, a Szabolcs utcai kórház területén kialakítandó restaurátori és raktározási központ kialakításáról, valamint a Román Csarnok felújításáról

A kormány határozata értelmében az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesnek 2014–2020 között a budapesti Ötvenhatosok terén, a Városligetben kell megvalósulnia; és a következő intézmények odaköltözéséről döntött: a Néprajzi Múzeum, a Kúria eredeti bírósági funkciójának mielőbbi helyreállítása érdekében; a Magyar Fotográfiai Múzeum; az Új Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeinek újraegyesítése érdekében;… Continue reading Múzeumi Negyed (Múzeumliget) / Kormányhatározat a Múzeumi Negyedbe költöző intézményekről, a Szabolcs utcai kórház területén kialakítandó restaurátori és raktározási központ kialakításáról, valamint a Román Csarnok felújításáról

Az alapvető jogok biztosa beadványa az Alkotmánybírósághoz az MMA tv egyes paragrafusai megsemmisítése érdekében

Az MMA tv. 7. § (2) és (4) bekezdése sérti az Alaptörvény X. cikk (1) és (3) bekezdését, mert az MMA tv. megalakulására és az új tagok felvételére vonatkozó rendelkezések ellentétesek a művészeti szabadságból levezethető állami semlegességgel; az MMA tv. 11. § (2) bekezdése, valamint 8. § (1) bekezdésének „illetve az Alapszabályban” szövegrésze sérti az… Continue reading Az alapvető jogok biztosa beadványa az Alkotmánybírósághoz az MMA tv egyes paragrafusai megsemmisítése érdekében

HÖOK-Balog részmegállapodás

Részmegállapodást írt alá Nagy Dávid, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke és Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere. A dokumentum a korábban teljesen tandíjassá tett 16 szakon is biztosított állami ösztöndíjat a minimális ponthatárt elért hallgatóknak, de ezt a ponthatárt az általános 240-nél jóval magasabban, 435 és 475 pont között állapította meg. A kormány… Continue reading HÖOK-Balog részmegállapodás

Ultimátum a kormánynak

A téli szünet után az ELTE BTK nagyelőadójában tartottak fórumot a hallgatók, felszólalt több vidéki HaHa sejt képviselője, az OHA, és Nagy Dávid HÖOK elnök, aki elmondta, igyekszik azon dolgozni, hogy minél több diák véleménye megjelenhessen a kormánnyal folytatott tárgyalásokon. A hallgatók ezúttal nem vonultak utcára, de kilátásba helyezték, hogy február 11-től országszerte tüntetni fognak… Continue reading Ultimátum a kormánynak

Hatályba lépnek az oktatási rendszert centralizáló szabályok

A köznevelési törvény intézkedései következtében 2013. január 1-től a korábban önkormányzati fenntartó alá tartozó iskolák irányítását az állam átveszi. Korábban már létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), amely a fenntartói jogokat gyakorolja. Az oktatásirányítás központosítása a köznevelési törvény első tervezetének ismertté válása óta erősen vitatott a szakemberek egy jó része, valamint az ügyben érintett szervezetek… Continue reading Hatályba lépnek az oktatási rendszert centralizáló szabályok

Hatályossá válik a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók kötelező továbbképzésének eltörlése

Az 1997. évi CXL törvény 94. § (4) bekezdése eredetileg úgy szólt, hogy „az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek hétévente szervezett képzésben vesznek részt.” Ezt szó szerint megtartva a mondat többi részét úgy változtatták meg, hogy „vehetnek részt”. Ezzel párhuzamosan a kormány megszüntette a továbbképzéshez korábban adott állami támogatást.

Iskolák államosítása

2013. január elsején állami fenntartásúvá váltak és általában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) kerültek az addig önkormányzati fenntartású szakképző iskolák. Köztük azok is, amelyeket az megyei önkormányzatoktól 2012-ben a megyei kormányhivatalok vettek át. A KLIK-hez került iskolák közül 46 pár hónap után, 2013. augusztus 1-én átkerült a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Az iskolákra további átalakítás vár, hiszen… Continue reading Iskolák államosítása

Tanárok, szakoktatók nyugdíjazása

A 62 éven felüli tanárok nyugdíjba küldése, illetve nyugdíj melletti alkalmazási lehetőségének megszüntetése különösen nagy gondot jelentett a szakképzésben, hiszen itt a szakoktatók és szakmai tanárok igen nagy százaléka nyugdíjas. Ezt hiába jelezték már az első elképzelések megjelenésekor a szakmai és civil szervezetek. A tanárok  egy évig bizonytalanságban voltak lehetőségeiket illetően, értelmetlen és megalázó kérvényezési… Continue reading Tanárok, szakoktatók nyugdíjazása