Hatályba lépnek az oktatási rendszert centralizáló szabályok

A köznevelési törvény intézkedései következtében 2013. január 1-től a korábban önkormányzati fenntartó alá tartozó iskolák irányítását az állam átveszi. Korábban már létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), amely a fenntartói jogokat gyakorolja. Az oktatásirányítás központosítása a köznevelési törvény első tervezetének ismertté válása óta erősen vitatott a szakemberek egy jó része, valamint az ügyben érintett szervezetek körében.

A központosítás gyakorlati végrehajtása azonban az „elvi” problémán túl számtalan gyakorlati, az intézmények napi működését befolyásoló problémát vetett fel. Számos érintett megfogalmazása szerint az oktatás rendszerén 2013. január 1-től a káosz lett úrrá. A KLIK kialakulatlan működésmódja, számos szabály, többek között az SZMSZ hiánya, a döntésképtelenség, a döntési szintek túl magasra kerülése okozott számtalan kisebb-nagyobb nehézséget az intézmények napi működtetésében.