A múzeumi törvény módosításai

A Parlament 2013. október 7-én elfogadta az L. Simon László és Gyimesi Endre (Fidesz) képviselők által egyéni képviselői indítványként előterjesztett törvénymódosítást az 1997. évi CXL. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) néhány lényeges elemének megváltoztatásáról.
A törvénymódosítás előtörténetéhez szorosan hozzátartozik a 2013 júniusi Fertődre, a felújítás alatt álló Esterházy kastélyba kihelyezett nyilvános kormányülésen elhangzott miniszterelnöki iránymutatás, amely az akkori kormánybiztos, Zumbok Ferencnek a múzeumigazgatók együttműködési készségére panaszkodó beszámolójára adott egyértelmű és csattanós választ. A kormánybiztos a korábbi kormányhatározat szerint létrehozni tervezett európai jelentőségű kulturális és kutatóközpont szakmai programjának összeállítása során szembesült a múzeumigazgatók szakmai egyet nem értésével és ellenállásával egyes műtárgyak és műtárgycsoportok önkényes és szakmailag indokolatlan Fertődre történő áthelyezésével szemben.
A módosított törvény a miniszter kizárólagos hatáskörébe helyezte az állami tulajdonú műtárgyak őrzési helyének meghatározását, valamint egy füst alatt a múzeumi vezetők megbízásának feltételei közül törölte a felsőfokú szakmai képesítés meglétét. Előbbi értelmében a kultúráért felelős miniszter, szakmai egyeztetési kötelezettség előírása nélkül határozott időre kijelölheti a muzeális intézmény alapleltárában szereplő, állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyét. A másik lényeges módosítás lehetővé teszi, hogy szakmai hozzáértés nélküli, csak politikai szempontoknak megfelelő kinevezettekkel lehessen a jövőben a múzeum vezető pozícióit betölteni.
A törvény létrejöttének körülményei egyértelművé teszik, hogy alapvető szakmai, elméleti és gyakorlati vonatkozású muzeológiai szakkérdést a konszenzusra törekvő dialógus helyett, a törvény módosításával, hatalmi szóval oldottak meg. Ez az önkényes döntés veszélyezteti a közgyűjtemények szakszerű kezelését, a műtárgyvédelmet, leminősíti a szakmaiságot, rossz színben tünteti fel és megkérdőjelezi a műtárgyakat őrző múzeumok felelősségteljes működését. Már a tervezet is felháborodást váltott ki a szakmában, tiltakozott a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, a Magyar Régészeti Szövetség és az AICA is. Bár a múzeumigazgatók egységesen nem emelték fel a szavukat a méltatlan módosítás ellen, a döntés komoly szakmai ellenállást váltott ki a múzeumi világban (később ez is jelentős szerepet játszott Takács Imre, az Iparművészeti Múzeum igazgatójának 2014 januári lemondásában).

Visszarendezik – Eszterháza Központ
Magyar Narancs 2014 március 13.

A fertődi kormányülés