Megjelennek a kerettantervek

Az emberi erőforrások minisztere rendeletben jelentette meg az új kerettanterveket. A köznevelési törvény, valamint az erről szóló kormányrendelet előírja, hogy iskolatípusonként, képzési típusonként egy központi kerettanterv szabályozza az oktatás tartalmát. A minisztérium ezúttal is nagyon rövid időt biztosított a társadalmi egyeztetésre, és ez az egyesítés ezúttal is csak vita nélküli véleményezés lehetett.

A kerettantervek a Nemzeti alaptantervben (NAT) már eleve – a korábbiakhoz képest jóval részletesebben – előírt tananyagot tovább részletezik. Előírják a tantárgyakat, az óraszámokat. A NAT és a kerettantervek az eszközei az oktatási tartalom meghatározása alapvető központosításának. A korábbi időszakhoz képest a pedagógusok önálló tervező munkája számára erős korlátokat jelentenek, a pedagógusok lehetőségei a pedagógiai differenciálásra, a tanulás folyamatainak személyre szabott módon történő szervezésére lényegesen szűkülnek.