Kerettantervek kiadása

2012 nyarán jelent meg a szakiskolai kerettanterv első változata. A köznevelési törvényben a szakiskola közismereti óraszámára vonatkozó előírásból a minimumhoz igazodott: az óraszám 33 %-ában van közismeret- pontosabban nem szakmai ismeret. Ez az óraszám magába foglalja a mindennapos testnevelést is, így a szakmai tárgyak mellett a szakiskolákban heti 5 órában van testnevelés, 1 órában osztályfőnöki és összesen 6 óra jut az összes műveltségterületre, valamint a fejlesztési területekre. Ebbe nem fér bele egyetlen óra informatikai képzés sem, és hetente egy-egy óra jut a műveltségterületekre (egy óra anyanyelvi kommunikáció, egy óra társadalomismeret, egy óra természetismeret; egy óra matematika); heti két óra csak a nyelvi képzésre jut.

Ezen óraszámok megismerése, valamint az informatika teljes hiánya nagy tiltakozást váltott ki. Egyes műveltségterületek tantervei szakmailag is komoly kritikát kaptak. Ennek ellenére az iskolák lehetőséget kaptak már 2012-2013-as éves tanévben kísérleti jelleggel bevezetni a kerettantervet. Mivel ez az iskolába már felvett tanulók esetén a jelentkezésükkor nem ismert lényegi változást jelentett, a szülőknek – már a tanév megkezdése után – hozzá kellett járulni ahhoz, hogy gyermekük a megváltoztatott tantervű osztályba járjon. Más lehetőség nem lévén a szülők ezt meg is tették. A szakiskolai kerettanterv szakmai javítások után a 2013-2014-es tanévtől minden szakiskolai kilencedik osztályban kötelező lett. A tananyag mennyiségére jellemző, hogy a teljes közismeret számára egyetlen tankönyvet adtak ki, ami jelentős médiavisszhangot eredményezett.