Kulturális Örökségvédelmi Hivatal / Forster Gyula Nemzeti Örökség Gazdálkodási és Szolgáltatási Központ

A kulturális örökségvédelem szakterületén ellátott építés -és örökségvédelmi hatósági, valamint tudományos feladatok ellátására 2001-ben a jogutód műemlékvédelmi hivatal átalakításával, egyúttal új örökségvédelmi kódex kibocsátásával létrehozott Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) mint önálló szervezet 2012. szeptember 21-én megszűnt.
A Hivatal átalakítása során az örökségvédelmi szakmai feladatok ellátását több intézmény vette át, a hatósági és felügyeleti munka kiszervezése 2011. január 1-től a Kormányhivatalokhoz (Kulturális Örökségvédelmi Irodák) került. A szakmai felügyeletet a BM Örökségvédelmi Főosztálya, a hatósági felügyelet pedig a KIM latja el.
A régészeti feltárásokat is felügyelő KÖH megszüntetését korábbi jogköreinek fokozatos elvonása, valamint olyan, a feltárásokkal kapcsolatos törvénymódosítások előzték meg, amelyek a nagyberuházásoknak kedvezőbb feltételeket biztosítottak, de a feltárási munkákat a szűkre szabott időkeret (2×30 nap) és a feltárás költségeinek maximalizálása (a beruházás 1 %, de max. 200 millió forint) jelentősen megnehezítette.
2012. július 1-től a KÖH által felügyelt két kiemelt terület – a régészeti örökség és a műemléki értékek védelme – a Belügyminisztérium szakmai irányítása alá került, igy a nagyberuházásokat érintő szabályozás gondozása is. Az összevonásokat a szaktárca a gyorsabb es hatékonyabb működéssel indokolta. Egyedi jogalkotó döntés született pl az egykori Népstadion (Budapesti Olimpiai Központ) esetében hogy kikerült az örökségvédelmi törvény hatálya alól. (2012. július 1-től lép életbe “A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény” áprilisban elfogadott módosítása.)
A KÖH jogutód szervezetei között találjuk a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot, amely később – 2012. október 31-én – magába olvasztotta a korábban önállóan működő, – a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mellett, az állami műemlékvagyon egy részét kezelő – Műemlékek Nemzeti Gondnokságot is. A KÖH korábbi hatósági jogkörei közül csak a kulturális javakkal kapcsolatosak maradtak a Központnál.
A műemlékeket is érintő kiemelt beruházásokat a kormányhatározatok külön kezelik, kijelölik az érintett szakhatóságokat és az eljárásban soronkívüliség van (lsd. Várkert bazár).