Az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény negyedik módosítását

Az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását. Az egyetemi autonómia a szövegben a következőképp jelenik meg: “A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli.”

A hallgatói szerződésnek az alábbi résszel ágyazott meg az új alkotmány: “Törvény a felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatását meghatározott időtartamú olyan foglalkoztatásban való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, amelyet a magyar jog szabályoz.” A hallgatói szerződésről szóló kormányrendeletet az Alkotmánybíróság korábban megsemmisítette, az immár törvényi szinten hozott szabályozás pedig az alkotmánymódosítás idején is a testület előtt volt. A kormány tehát a módosítással lényegében megkerülte a hallgatói szerződés alkotmánybírósági vizsgálatát.

A HaHa és a többi oktatási hálózat lényegében minden, a negyedik módosítás ellen szerveződött demonstráción részt vett, a jogszabályt Áder János mégis aláírta, és március 25-én ki is hirdették. A HÖOK korábban ugyan azt mondta, hogy tárgyalás közben a kormány nem változtathat a törvényi környezeten, az Alaptörvény módosítását tudomásul vette, és további tárgyalásokba kezdett a szerződés pontos feltételeiről.