Hallgatói szerződés: újra az Alkotmánybírósághoz fordult az ombudsman

Az Alkotmánybírósághoz fordul Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa, hogy a testület határozzon, összeegyeztethető-e a hallgatói szerződés a foglalkozás szabad megválasztása és a felsőoktatásban való részvétel jogával.

Az ombudsman álláspontja szerint továbbra is aránytalan jogkorlátozással járnak a szerződés kötelező feltételei, így különösen a hosszú idejű és általános hazai munkavégzés előírása.

Korábbi közleményében az Oktatói Hálózat szorgalmazta, hogy az ombudsman újra forduljon az AB-hez, de ezúttal ne formai problémákat, hanem tartalmi kérdéseket vizsgáljanak.

Orbán Viktor korábban a Fidelitas tagjai előtt elmondott nyilvános beszédében az ellenforradalmi kísérletek közé sorolta Szabó Máté ombudsman tettét, amelyben a hallgatói létszámkeretről szóló kormányhatározat visszavonását kérte. Orbán szerint ellenforradalmár néhány rektor is, akik azon a véleményen vannak, hogy halasszák el a felsőoktatás átalakítását. A kormányfő Szabó Mátén kívül nem említett más neveket, akik korábban hasonló véleményt fogalmaztak meg. Az ellenforradalmi kísérletekről azt mondta: a célvitából eszközvitát csináltak, vagyis nem a célokról, hanem a részletkérdésekről folyt a vita. A kormányfő helyzetértékelése szerint a kormánya nem végzett jó politikai munkát. Azt is mondta, hogy tarthatatlan az a helyzet, hogy sokan értéktelen diplomákkal hagyják fel a felsőoktatást, és hogy ennek köszönhető az, hogy sokan külföldre távoznak.