Az OKJ kiadása

Az új Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) a felnőttképzésben megszerzett szakképesítés esetén is előírásra került a képzés minimális óraszáma. A korábbi rendeletekben a felnőttképzés rugalmassága érdekében csak az iskolai képzésben volt előírt képzési óraszám (pontosabban évfolyamszám), ami az iskolai rendszerben is megszerezhető szakképesítések esetén ahhoz vezetett, hogy felnőttképzésben kevésbé megalapozott tudással is lehetett megszerezni ugyanazt a szakképesítést, mint iskolai rendszerben. Az új rendszerben azonban a meghatározott minimális óraszámok a kizárólag iskolarendszeren kívül megszerezhető szakképesítési esetén is rendkívül magasak; a távoktatást a legtöbb szakképesítés esetén nem engedik meg. Az óraszámok csökkentésére a gyakorlatban azoknál sincs lehetőség, akik előzetes tudással, gyakorlattal, vagy másik szakképesítéssel rendelkeznek. (Az előzetes tudás beszámítását ugyan elvileg lehetővé teszi a rendelet, a gyakorlati szabályozás azonban nem történt meg.) Ez a felnőttképzés költségeinek nagyfokú növekedését és a munkaviszonyban állók esetén szinte megoldhatatlan időráfordítást tesz szükségessé, és várhatóan tovább csökkenti a az amúgy is alacsony felnőttképzési részvételt.  (A hatás csak a 2014/2015 éves tanévben fog erőteljesebben jelenteni, mivel a képzők a 2013. szeptember elsejei hatályba lépés előtt elindították idei képzéseiket.)