A Nemzeti Alaptanterv elfogadása

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) – deklarált céljai ellenére –   a szakképzésben részt vevők, vagyis a korosztály 2/3-a számára nem releváns. A NAT ténylegesen nem vonatkozik a szakiskolásokra, és túlzsúfolt tananyagtartalma miatt a szakközépiskoláknak sem teljesíthető a szakmai alapozó tárgyak mellett. A köznevelési törvény tervezete még azt mondta ki, hogy „A NAT-ról szóló kormányrendelet hatálya nem terjed ki a szakiskolában folyó közismereti nevelés-oktatás tartalmi követelményeinek meghatározására.”  A közfelháborodás hatására a törvényszöveg ezt fokozatosan finomította, a jelenlegi szöveg szerint „A szakiskolai közismereti nevelés-oktatás tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg a NAT-ban foglaltak figyelembevételével.”  A széleskörű tiltakozások hatására a Nemzeti Alaptervbe az utolsó pillanatban bekerült, hogy a szakiskolák kerettanterve is meghatározott időkeretet kell, hogy biztosítson a NAT-ban foglaltak elsajátítására. Ennél több utalás azonban nincs a Nemzeti Alaptantervben a szakiskolákra. A NAT egyes műveltség területének kidolgozói nem tudtak arról munkájuk során, hogy a szakiskolára is vonatkozik majd a nemzeti alaptanterv, így ehhez igazodni nem tudtak. A NAT-ból nem következnek előírások a szakiskolai közismereti kerettantervre vonatkozóan, nem lehet megállapítani, hogy a szakiskoláknak a középiskoláknál lényegesen kisebb közismereti időkeretébe a nemzeti alaptanterv mely részei kellene, hogy bekerüljenek. Míg általános és középiskolára két- vagy négyévente előírják az anyagtartalmat és a fejlesztési célokat, addig szakiskolára vonatkozóan még a képzés egészére sem történik meg a fejlesztési célok meghatározása, a műveltségi területek arányainak megadása. /A szakközépiskolák esetén a gimnáziumoknál is nagyobb problémát jelent a túlzott mértékű központilag előírt tartalom, hiszen ezt a szakközépiskolásoknak a szakmai tárgyak mellett kell elsajátítaniuk. Ez illuzórikussá teszi azt a lehetőséget, hogy a helyi tanterv 10% szabadságot kap a  NAT alapján készülő kerettantervekben előírtak megvalósításán túl.