A kulturális közfoglalkoztatás első nyilvános meghirdetése

A kulturális közfoglalkoztatás első nyilvános meghirdetése, melynek keretében az év végén megkezdődik 5000 kulturális közmunkás alkalmazása az ország legkülönbözőbb településén.
A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet kulturális közfoglalkoztatási pályázatot nyújt be 2013. február elején a Belügyminisztériumba. A pályázat célja a települési kulturális feladatellátó szervezetek által végzett közművelődési, közgyűjteményi feladatokhoz, valamint a civil közösségi munkát támogató hálózat kiépítéséhez, megerősítéséhez való segítségnyújtás. A program a hiányzó személyi feltételeket átmenetileg közfoglalkoztatottak bevonásával biztosítja.
A program a tervezett november eleji indulás helyett csak decemberben kezdődött és 5 hónapra szűkült, 2014. áprilisig tart. Az ígért képzések csak kis részben valósultak meg, 5000 közmunkást az intézet érdemben nem tud átfogni, ők a meghirdetett a kulturális értékőrző szerepüket – zömben szakképzettség nélkül – nem tudják megvalósítani. Az kétségtelen, hogy Uniós pályázati támogatási összeg felhasználásával sikerült elérni, hogy az országgyűlési választások időszakában ennyivel kevesebben munkanélküliek.
A KKDSZ nyílt levélben kéri a pályáztatás visszavonását.

Bukta Imre: Közmunkások valamit csinálnak (2013) pasztell, grafit, tempera és tus papíron, 35 x 49 cm
Bukta Imre: Közmunkások valamit csinálnak (2013)
pasztell, grafit, tempera és tus papíron, 35 x 49 cm