A miniszteri műkincs kölcsönzés határozott elutasítása

A T/12053 számú törvénymódosító előterjesztés szerint a kultúráért felelős miniszter kijelölheti a múzeumi műtárgyak kiállítási helyét, illetve a kölcsönzési díj alóli mentesítés mellett kölcsönadhat műkincseket bárkinek, nem csak kormányzati vagy önkormányzati intézménynek.
A rendelkezések azóta beépültek az 1997. évi CXL. szakmai alaptörvénybe, amelyet a KKDSZ a leghatározottabban elutasított:
1. ÖNKÉNYES, a szakmai alaptörvényünket senkivel nem egyeztetett módon, egyéni indítvánnyal dúlja fel,
2.  TELJESEN FÖLÖSLEGES, hiszen eddig is rendben folytak a kölcsönzések,
3.  MÉLTATLANUL és durván sérti azokat a szakembereket, akik az életüket a műkincsek gondozására fordítják, és értenek ehhez,
4.  ROMBOLJA, ALÁÁSSA, FELHÍGÍTJA a képesítési követelmények törvényből való eltörlésével a kultúraközvetítő szakmák rangját és szakmaiságát,
5.  VESZÉLYEZTETI  a nemzeti műkincsvagyon értékes tárgyait,
6.  VÉGREHAJTHATATLAN, és kétségbevonhatatlanul törvényszegésre készteti a kistelepülések önkormányzatait.
7.  azaz, úgy ROSSZ ÉS ÁRTALMAS, ahogyan van.