Múzeumszerű magángyűjtemények megjelenése az örökségvédelmi törvényben

2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról. Ennek értelmében a kulturális miniszter hatáskörébe kerül a gyűjtemények revíziójára és selejtezésére vonatkozó kérdések szabályozása. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításával megalkotja a „Nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény” kategóriáját, amely gyakorlatilag a korlátozott nyilvánosságú, védett műtárgyat is őrző, magánintézmény új jogi megfogalmazása és a kastélyprogram során a műtárgyak közgyűjteményekből a kastélyokba áthelyezésének jogi hátterét teremti meg.