A Nemzeti Kulturális Alap előadó-művészeti kollégiuma felosztása

A Nemzeti Kulturális Alap 2014 január 15-i bejelentése szerint ismét felosztották a korábban összevont szakmai kollégiumokat. Ez kéthéttel később valósult meg, mint ahogyan az eredeti kiírásban szerepelt. Az Előadó-művészeti kollégiumot felváltotta a Színház- és Táncművészeti-, Zeneművészeti kollégium. Az újabb átszervezés a nagyobb bevételi forrásokra hivatkozva jöhetett létre. Az egyes szakmai kuratóriumok azonban a korábbi gyakorlattól eltérően alakultak, mivel nem vették figyelembe a területi szervezetek jelöléseit. Az öt felkért jelölő szervezetből csak három listáján szereplő nevek képviselik a szakmát, emellett olyan ember is tagjává vált a kollégiumnak miniszteri döntés eredményeként, aki egyik jelöltlistán sem szerepelt. Ez hiteltelenné teszi a kollégium döntéseit és nem teszi lehetővé a kiegyensúlyozott képviseletet. A Nemzeti Kulturális Alap Színház-és Táncművészeti Kollégiumában az öt felkért delegáló szervezet közül csak három, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Teátrumi Társaság és a Magyar Táncművészek Szövetségének jelöltjei kaptak helyet. Ennek következtében az előadó-művészeti törvényben külön is nevesített, normatív támogatásból nem részesülő független előadó-művészeti területnek nincsen képviselete az állami projektfinanszírozó testületben. Az NKA vezetősége és apparátusa sem az Előadó-művészet Kollégiuma feloszlatásáról, sem az új testületek létrehozásáról nem adott közhivataltól elvárható pontos, átlátható és számon kérhető információt. A Független Előadó-művészeti Szövetség és a Magyar Színházi Társaság tiltakozik a kollégium összetétele ellen.  A szakmaiság figyelmen kívül hagyása a kollégiumok összeállításában feltételezi a politikai manipuláltságot, a művészeti tevékenységek alulértékelését. E szerint a kuratóriumi összetétel szerint megszűnik a független szakmai érdekképviselet, megkérdőjelezhetővé válik a kultúrafinanszírozás szakszerűsége, a kiosztott források jogosultsága.