A kutatónap elvétele a közgyűjteményekben

A kormány a 258/2011. (XII. 7.) kormányrendeletben szabályozta a megyei önkormányzatok konszolidációjával és a megyei intézmények átvételével kapcsolatos kérdéseket. A kormányrendelet módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv végrehajtásáról rendelkező 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletet is.
A módosítás eredményeként a közgyűjtemények tudományos besorolású dolgozóinak munkaidő kedvezménye megszűnt. A korábban biztosított munkaidő kedvezmények célja a tudományos munka feltételeinek a biztosítása volt. A közgyűjteményekben tudományos feladatkörben dolgozók munkaidejüknek csak egy kis részében tudnak a tudományos tevékenységgel foglalkozni. A munkaidő nagy részét a gyűjtés, állománygyarapítás, nyilvántartás, gyűjteményrendezés, kiállítási vagy közművelődési feladat tölti ki. A közgyűjteményi munkatársak helyzete ezért alapvetően más, mint a tudományos intézetekben, vagy a felsőoktatásban dolgozó tudományos besorolású kutatóké. A módosítás a közművelődési intézményekben változatlanul hagyta tudományos besorolású dolgozók munkaidő kedvezményét, ez indokolatlan, semmivel nem megmagyarázható és igazságtalan. Nem szerencsés így különbséget tenni a közgyűjteményi és közművelődési szakterületek között, azon kívül közművelődési intézményben egyáltalán nincs is kutatói besorolású munkakör, egyetlen egy sem.
A kormányrendelet összefügg a továbbképzés kötelező voltának, valamint a dokumentumvásárlási hozzájárulás megszüntetésével: mindhárom a szakemberek adminisztratív végrehajtóvá süllyesztését segíti elő.