A megyei múzeumi szervezetek a Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK) alá sorolása

A 2012. január 1-jével indult államosítási folyamat keretében az állam a megyék konszolidációja keretében átveszi a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, közművelődési intézményeket és gazdasági társaságokat, alapítványokat, valamint a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézményeket, azok adósságállományával együtt. A kormányrendelet megyei intézményfenntartó központok (MIK) felállításáról is döntött, amelyek az átvett intézményekkel összefüggő vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat látják el. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület állásfoglalása szerint ez a lépés a megyei múzeumi szervezetek működésének elbizonytalanításához, a szakmai munka eróziójához, az értékközvetítés gyengüléséhez vezet.