Terv a szakképző iskolák integrálása, mega intézmények létrehozása

A törvény szerint megyénként egy-két szakképző intézménybe kell integrálni az összes szakképző intézményt: ötezer főnél nagyobb létszámú szakképző iskolákat akarnak létrehozni a törvényalkotók. (Az átszervezést egy évvel elhalasztották, 2015-re, mivel a KLIK nem készítette azt elő. Felmerült ezért az iskolák NGM alá rendelése is.) Általános szakmai vélemény szerint a magyar iskolák infrastruktúrája ezt csak papíron teszi lehetővé, tényleges integrációra nincs lehetőség. Mi lesz az iskolák szakmai önállóságával? Ezekben a gyerekgyárakban hol marad a nevelés, amelynek a fontosságát állandóan hangoztatják? Ezzel az intézkedéssel távolodunk az iskolatípusok közötti átjárhatóságtól, mivel szét kell választani a többfunkciós, gimnáziumot és szakképző iskolát is tartalmazó intézményeket.