Kinevezés a Nemzeti Színháznál

Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház igazgatója. A 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól tartalmazza a színházigazgatók kinevezésének módját. E szerint ez pályáztatás útján történik, a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, a munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a szakmai bizottság véleményét mérlegelve, a munkaviszony legfeljebb öt évre jön létre, az állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet vezetőjének határozott idejű munkajogviszonyát rendes felmondással megszüntetni nem lehet. Mivel a törvény a jogforrási hierarchiában közvetlenül az alaptörvény után következik, magas szintű szabályozásról van szó a demokratikus stabilitás kifejeződésére hivatottan. A Nemzeti Színház esetében, ahol a munkáltatói jogokat közvetlenül miniszter gyakorolja a törvény értelmében nem történt visszaélés. Alföldi Róbert igazgatói pozícióját 2008. július 1-jétől 2013. június 30-ig töltötte be, Vidnyánszky Attila pályázat útján nyerte el a Nemzeti Színház igazgatói posztját 2013. július 1-jétől, kinevezése 2018. június 30-ig szól. Négyen adtak be pályázatot, Alföldi Róbert és Vidnyánszky Attila mellett Szennyai Mária színésznő és Hidvégi Miklós színész-rendező. Alföldi ellen hivatalos szakmai kifogás nem merült fel. Megint más kérdés, hogy a kormányváltástól kezdődően folyamatosan lebegtetve volt Alföldi leváltása, a szabályozás miatt azonban erre nem kerülhetett sor.