Elkezdődik a tankönyvmizéria (tankönyvbotrány)

Az oktatás irányításának, működtetésének megváltozása során átalakult a tankönyvterjesztés is. Míg korábban az iskolák egy évek alatt kialakult, megszokott rendben időben megrendelhették a kiadóktól a tankönyveket, amit azok időben leszállítottak az intézményeknek, addig az új rendszerben a kormány ezt a tevékenységet is központosította.

A feladatot az állam által létrehozott Könyvtárellátó Nonprofit Kft. látta el kritikán aluli színvonalon. A szülőknek a tankönyvek árát a megrendelések alapján közvetlenül a kft.-nek kellett befizetniük sokkal korábban, mint a megelőző években. Ebből következően nagy mennyiségű pénz a könyvtárellátó cég bankszámláján „pihent és kamatozott” több hónapon keresztül.

A tankönyvek iskolákba történő kiszállítása akadozott, szeptember 2-án a tanulóknak csak egy töredéke mondhatta el magáról, hogy birtokolja a tanévre megrendelt könyveit. A kiszállítások számos esetben hibásan történtek, az iskolák gyakran nem a megrendelésnek megfelelően jutottak hozzá a taneszközökhöz.

A tárca mentegetni próbálta a felelős céget, azonban ez sikertelen maradt a hibák, a nem megfelelő teljesítés nyilvánvaló voltának köszönhetően. A 2013/2014-es tanév első félévében egészen az őszi félév végéig folyamatosan olvashattuk a hírt, hogy még mindig vannak olyan diákok, akik nem jutottak hozzá tankönyveik egy részéhez.