A Felnőttképzési törvény megjelenése – szakértői rendszer létrehozása

A felnőttképzésben szabályozott képzések kérelméhez szakértő által előzetesen minősített programot kell csatolni. Megnövekedett a felnőttképzési szakértők szerepe, új szolgáltatási díj jelenik meg az engedélyezési eljárásban. Minősítést csak olyan szakértő végezhet, aki szerepel a Felnőttképzési Szakértő Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által összeállított ajánlási listán. Nem teljesen egyértelmű, ugyanakkor, hogy  a szakértők felelősségi köre mire terjed ki. Kérdést vet fel, hogy egy szakértő előzetes minősítést is végezhet és az NMH által felkért ellenőr is lehet. A Felnőttképzési törvény megszüntette a felnőttképzési szakértők listáját (2014. 02.28.) de új szakértői rendelet nem született, így jelenleg nincsen hivatalos szakértői lista, nincs, aki az új jogszbályoknak megfelelően előzetesen minősítse a képzési programokat, nem lehet így kérvényt benyújtani. Nem készült el a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló végrehajtási rendelet. Ezért 2014. március 1-től nem lehet szakértőt kirendelni, tehát jogszerűen (az ftv. előírásai szerint) nem lehet engedélyezési eljárást lefolytatni.