A megyei múzeumok az illetékes települési önkormányzatok alá rendelése

Lezárva és részben módosítva  a bő egy évvel korábban kezdeményezett központosítást, kormányhatározat rendelkezik arról, hogy a megyei könyvtárak és megyei múzeumok június 30.-ával a megyei jogú városok fenntartásába, a megyei múzeumok tagintézményei pedig az illető településekhez kerülnek. A Kormány ezzel a lépéssel megszünteti a több mint százéves megyei múzeumi hálózatot. A szakmai szervezetek szerint a rendelkezés következtében a több mint kétszáz intézmény és közel 350 jórészt állami tulajdonú műemléképület sorsa válik bizonytalanná. A fenntartással járó anyagi terheket számos megyei önkormányzat nem tudja vállalni, valamint a helyi intézmények ezentúl egymás vetélytársai lesznek a költségvetés tekintetében. Azok a funkciók, amelyeket a korábban megyei szinten működtetett rendszer látott el, ezentúl az egyes intézményekre hárulnak, ami ugyancsak nehéz anyagi és strukturális terheket ró rájuk.