A Magyar Nemzeti Galéria beolvasztása a Szépművészeti Múzeumba

Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár 2011. február 15-én a Szépművészeti Múzeumban (SzM) rendezett sajtótájékoztatón Dr. Baán László, a SzM igazgatója jelenlétében bejelentette, hogy a kormányzat a SzM 2007 óta tartó projektjét, a múzeum térszint alatti bővítését leállította. A sajtótájékoztatón elhangzott az Andrássy-negyed létrehozásának koncepciója, ami magában foglalja az 56-osok terén „új múzeumi negyed” létesítését. (Lásd: Múzeumi Negyed) Már itt felmerült többek között a Magyar Nemzeti Galéria (MNG), és a Néprajzi Múzeum (NM) átköltöztetésének terve, és az is, hogy a megüresedő Budavári Palotába kormányzati hivatalok költöznek. A döntés hátterében kormányzati oldalon elsősorban a politikailag szimbolikus épületek birtoklásának a szándéka állt (Budavári Palota, NM esetében a Kúria), de az EU-s pályázati források lehívását célzó kulturális projektek jól illeszkedtek a kormányzati kommunikációba is.
Dr. Baán László az MNG SzM-ba való beolvasztásával újabb lehetőséget látott saját, hosszabb távú érdekérvényesítésére. Az MNG élén ekkor Csák Ferenc állt, aki az előző választásokon az MSzP színeiben indult, majd államtitkári pozíciót is betöltött, közvetlenül a választások előtt Hiller István miniszter nevezte ki az MNG élére. A helyzetet bonyolította, hogy 2011 második felére az MNG eladósodott.
A fentiek eredményeként 2011 októberében két kormányrendelet látott napvilágot. 2011. október 20-án a kormány deklarálta, hogy „egyetért” az új közgyűjteményi épületegyüttes létrehozásának az irányával és az MNG-nek a SzM-ba való beolvadásával. Ebben a rendeletben mindkét ügy felelőseként az „új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelős kormánybiztos”-ként Baán Lászlót nevezték meg, az egyesítés határidejét 2012. február 29-ben rögzítették. A 2011. október 29-én született rendelet a kormánybiztos kinevezését, feladatkörét foglalta magában. Csák Ferenc 2011. november 7-én december 31-i hatállyal lemondott az MNG főigazgatói posztjáról, 2012-től pénzügyi biztos és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálta a múzeum gazdasági ügyeit. 2012. február végén Baán László bejelentette, hogy gazdasági konszolidáció nélkül nem veszi át az intézményt, így az egyesítést elhalasztják. Végül 2012. szeptember 1-től életbe lépett a SzM hatályos új alapító okirata, az MNG önállósága megszűnt.
A döntést semmilyen szakmai egyeztetés nem előzte meg, ez ellen szakemberek és szakmai testületek egyránt tiltakoztak (AICA Műkritikusok Szövetsége, MTA Művészettörténeti Bizottsága): igyekeztek felhívni a figyelmet az egyesítés teljes indokolatlanságára, a döntés veszélyeire a műtárgyakat és a múzeumi szakmát illetően. Eredménytelenül.